Οι κωφοί άνθρωποι βασίζονται στη νοηματική γλώσσα για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τους άλλους ανθρώπους.

Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είναι οι μόνοι , αφού η γάτα έκανε ακριβώς το ίδιο ώστε να ζητήσει από το αφεντικό της λίγο φαγητό.

Όπως θα δείτε τα κατάφερε περίφημα.