Είτε για λόγους νοσταλγίας είτε επειδή είστε και θα είστε για πάντα παιδί στην καρδιά είτε για εκπαιδευτικούς λόγους, το συγκεκριμένο βίντεο είναι όμορφο και ιδιαίτερα επίκαιρο.

Αφορά τα πιο χαρακτηριστικά παιχνίδια-δώρα του τελευταίου αιώνα. Τα παιχνίδια παρουσιάζονται ανά δεκαετία στο βίντεο, όπου βλέπουμε τα πιο δημοφιλή και μέσα από αυτά την εξέλιξη τους ανά τα χρόνια.

Στη δεκαετία του 2000 θα βρούμε δώρα πολύ οικεία σε μας, ενώ το δώρο του 2015 είναι

Δείτε το βίντεο!