Όταν συνδυάζονται ένας γενναίος άνδρας και μία φιλική αρκούδα, κάποιες φορές γεννιέται μία φιλία.

Ο άνδρας και η αρκούδα που πρωταγωνιστούν στο βίντεο παίζουν με το νερό σε μία μικρή λίμνη, κάτω από έναν καταρράκτη. Αρχικά, ο άνδρας καλεί την αρκούδα να μπει στο νερό, με εκείνη να τον υπακούει και να τον πλησιάζει.

Το παιχνίδι των δύο τελειώνει με μία μεγάλη αγκαλιά.