​Είναι να κάνεις το σταυρό σου με αυτά που βλέπεις καμιά φορά... και παρουσιάζονται σαν μόδα!!!

Οι σχεδιαστές μόδας στην προσπάθεια τους να πρωτοτυπήσουν, χάνουν το μέτρο και ξεφεύγουν παρασάγκας από την πραγματικότητα!

Ωστόσο, πάντα οι προτάσεις τους είναι ένας καλός λόγος για να ξέρουμε τις νέες τάσεις που δε θα ακολουθούσαμε ποτέ!

Δείτε τα πιο ασυνήθιστα, τα πιο περίεργα... τα απαράδεκτα υποδήματα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ!

unusual-shoes-1.jpg


unusual-shoes-3.jpg

unusual-shoes-4.jpg

unusual-shoes-5.jpg


unusual-shoes-6.jpg

unusual-shoes-10.jpg


unusual-shoes-11.jpg

unusual-shoes-12.jpg

unusual-shoes-14.jpg

unusual-shoes-15.jpg

unusual-shoes-21.jpg

unusual-shoes-26.jpg

unusual-shoes-29.jpg

unusual-shoes-31.jpg