​Ακόμη κι αν δυσκολεύονται να μετακινηθούν... ακόμη κι αν το βήμα τους είναι πολύ αργό... η αγάπη για το "διπλανό" τ��υς υπερνικά κάθε δυσκολία!

Δείτε πως το ένα χέρι νίβει το άλλο... και η μια χελώνα βοηθά τη διπλανή της!