​Τα τελευταία χρόνια η τέχνη στους δρόμους και στα πεζοδρόμια ειδικότερα, έχει εξελιχθεί και δίνει μια διαδραστική εικόνα...προκαλώντας εντυπωσιακές αυταπάτες!

three-dimensional-2.jpg

three-dimensional-5.jpg


Ο γνωστός καλλιτέχνης των δρόμων, Kurt Wehner, ξέρει πολύ καλά αυτό το είδος τέχνης και καλεί τους περαστικούς να συμμετάσχουν στα εκπληκτικό τρισδιάστατα σχέδια του!

three-dimensional-3.jpg

three-dimensional-6.jpg

Παρά το γεγονός ότι τα έργα του είναι αρκετά διαφορετικά από άλλων καλλιτεχνών αυτής της τέχνης, μοιράζονται πάντα ένα κοινό στόχο... την ενεργή συμμετοχή όλου του κόσμου!

three-dimensional-9.jpg

three-dimensional-10.jpg