​Μια περίεργη φιλία έχει αναπτυχθεί ανάμεσα σε μια γάτα και μια αλεπού!

Δείτε στις φωτογραφίες τα παιχνίδια τους...

fox1.jpg
fox2.jpg
fox3.jpg
fox4.jpg
fox5.jpg
fox6.jpg
fox7.jpg

fox8.jpg