Μια εκπληκτική παράσταση, τον «Χορό των χιλίων χεριών» δίνο��ν 63 χορευτές που είναι… κωφοί!!!

Του χορευτές οδηγούν έξι άτομα που τους δίνουν τον ρυθμό, με αποτέλεσμα εκείνοι να έχουν εντυπωσιακό συντονισμό!

Δείτε τους…