Ολυμπιακοί Αγώνες είναι αυτοί και τα βλέμματα κάποιων είναι στραμμένα πάνω τους!!! Κάποιων όμως.... κι όχι όλων!!

Ο νεαρός ας πούμε.. προτιμά να απολαμβάνει το παγωτό του!!!

Θα καταλάβετε... βλέποντας το βίντεο!!!!