​Το ξέρατε ότι οι ενδυμασίες των αγοριών παλιότερα ήταν ολόιδιες με των κοριτσιών;; Το star.gr σας παραθέτει σύνολα του 19ου αιώνα που φορούσαν στα μικρά αγόρια, οι μητέρες τους !

Και όπως καλά παρατηρείτε...,η ενδυμασία της εποχής για τα αγόρια ήταν πλουμιστά φορέματα! Βέβαια, αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι αν τα φορέματα στα αγόρια αποτελούσαν τάση της εποχής ή αν οι μητέρες του 19ου αιώνα είχαν καημό να γεννούν κορίτσια.....!