​Είναι μόλις τριών εβδομάδων και πολύ καλή χορεύτρια, αυτή η μικρή ορφανή κατσίκα!

Μεγαλώνει σε ανθρώπινο περιβάλλον και έτσι έχει την τάση να μιμείται τις ανθρώπινες κινήσεις... γι' αυτό αν και μικρή.. είναι πολύ καλή στις πιρουέτες στον αέρα!