​Μοιάζουν με τς συμπληγάδες πέτρες αλλά δεν είναι.., άλλες μοιάζουν να κρέμονται από μια λεπτή κλωστή, αλλά δεν κρέμονται!

Αυτές είναι οι δέκα πέτρες - βράχοι σε όλο τον κόσμο που αποτελούν θαύμα της φύσης... για την ισορροπία τους!