​Αν βρεθείτε στην Νότια Ιταλία και φυσικά πάτε να απολαύσετε το εντυπωσιακό Πύργο της Πίζας..., θα πρέπει να έχετε το νου σας!!!

Κλασσική στάση σ'αυτόν τον Πύργο για τους φωτογραφιζόμενους είναι με το χέρι σηκωμένο σε τέτοια θέση, ώστε να φαίνεται πως ο φωτογραφιζόμενος στηρίζει τον Πύργο να μην πέσει!

Ένας νεαρός αποφάσισε να κάνει πλάκα στους φωτογραφιζόμενους... κι ενώ έίναι έτοιμοι ν'απαθανατίσουν το στιγμιότυπο..., ανύποπτα..πάει και "κολλάει 5! μαζί τους"