Εξαιρετικά ποσοστά σημείωσε το Σάββατο 19 Νοεμβρίου το Μες στην Καλή Χαρά.

Πιο συγκεκριμένα, η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού έκανε μέχρι 26.8% στο σύνολο και κυμάνθηκε στο 24%, ενώ στα νεανικά κοινά έκανε μέχρι 38.9% και κυμάνθηκε στο 34%.