Από τον Αρειο Πάγο δικαιώθηκαν και μονιμοποιούνται συμβασιούχοι μουσικοί της ΕΡΤ, που συμμετείχαν στα μουσικά σύνολα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι οι συγκεκριμένοι είχαν προσληφθεί πριν την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001, πριν δηλαδή απαγορευθεί η μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

Με την ίδια απόφαση του Αρείου πάγου δικαιώθηκαν και μονιμοποιούνται και συμβασιούχοι μουσικοί του Δήμου Αθηναίων...