Οι πέντε πρώτες σε πωλήσεις εφημερίδες της Κυριακής (01/08/2010) και η διαφορά από την προηγούμενη:

Κυριακάτικη Ελευ��εροτυπία: 144.460 (23.340)

Το Βήμα της Κυριακής: 133.370 (3.810)

Πρώτο Θέμα: 127.290 (- 3.830)

Καθημερινή: 103.390 (- 5.930 )

Έθνος της Κυριακής: 85.110 (-5.340)