Πρώτη ήταν η εκπομπή «Πρωινή Μελέτη» στα νεανικά κοινά και πρώτη η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στο σύνολο.

Νεανικά Κοινά

Πρωινή Μελέτη: 24,5%

Καλημέρα Ελλάδα: 16,3%

Καλημέρα: 12,1%

Πρώτη Γραμμή: 12,1%

Κοινωνία Ώρα Mega: 11,8%

Πάνω στην Ώρα: 7,2%

Πρωινή Ενημέρωση: 5,7%

Σύνολο

Καλημέρα Ελλάδα: 23,4%

Κοινωνία Ώρα Mega: 17,5%

Καλημέρα: 17%

Πρωινή Μελέτη: 13,9%

Πρώτη Γραμμή: 9,1%

Πρωινή Ενημέρωση: 8,5%

Πάνω στην Ώρα: 4,7%