Πρώτη παραμένει στα νεανικά κοινά στα ποσοστά τηλεθέασης η εκπομπή «Πρ��ινή Μελέτη», ενώ πρώτη στο σύνολο παραμένει η «Κοινωνία Ώρα Mega».

Νεανικά Κοινά

«Πρωινή Μελέτη»: 22,1%

«Κοινωνία Ώρα Mega»: 19,2%

«Πρώτη Γραμμή»: 13,6%

«Καλημέρα»: 12,5%

«Elatte»: 11,4%

«Πάνω στην Ώρα»: 10,6%

«Πρωινή Ενημέρωση»:6%

Σύνολο

«Κοινωνία Ώρα Mega»: 24,4%

«Καλημέρα»: 19,9%

«Πρωινή Μελέτη»: 13,2%

«Πρωινή Ενημέρωση»: 12,3%

«Elatte»: 11,6%

«Πρώτη Γραμμή»: 9,5%

«Πάνω στην Ώρα»: 7,2%