Πρώτη ήρθε η εκπομπή «Super Star» με την Χριστίνα Λαμπίρη στα νεανικά κοινά στα ποσοστά τηλεθέ��σης και πρώτη η εκπομπή «Πολύ Μπλα Μπλα» στο σύνολο.

Νεανικά Κοινά

Super Star: 17,7%

Πολύ Μπλα Μπλα: 14,2%

Κους Κους το μεσημέρι: 13,7%

Σύνολο

Πολύ Μπλα Μπλα: 15,6%

Super Star: 13,8%

Κους Κους το μεσημέρι: 10,3%