Πρώτη ήταν εκπομπή «Super Star» στα νεανικά κοινά και πρώτη η εκπομπή «Πολύ Μπλα Μπλα» στο σύνολο.

Νεανικά Κοινά

Super Star 15,7%

Κους Κους το μεσημέρι 14,5%

Πολύ Μπλα Μπλα 9,9%

Σύνολο

Πολύ Μπλα Μπλα 13,8%

Super Star 11,9%

Κους Κους το μεσημέρι 11,8%