Πρώτη ήταν η «Κοινων��α Ώρα Mega» σε σύνολο και νεανικά κοινά στα ποσοστά τηλεθέασης.

Νεανικά Κοινά

Κοινωνία Ώρα Μega: 17,4%

Πρωινή Μελέτη: 16,7%

Πρώτη Γραμμή: 14,1%

Καλημέρα: 13,6%

Εlatte: 12,3%

Πάνω στην Ώρα: 11,9%

Πρωινή Ενημέρωση: 6,9%

Σύνολο

Κοινωνία Ώρα Mega: 24,9%

Καλημέρα: 17,9%

Πρωινή Ενημέρωση: 13,2%

Elatte: 11,7%

Πρωινή Μελέτη: 10,7%

Πρώτη Γραμμή: 10,7%

Πάνω στην Ώρα: 5,9%