Στην πρωινή μάχη της Κυριακής, σε σύνολο και νεανικά κοινά, πέρασε μπροστά το MEGA Σαββατοκύριακο με ποσοστό 27,6% και 20,1%, ενώ το Σαββατοκύριακο της ΝΕΤ σημείωσε ποσοστό 20,8% και 13.1% σε σύνολ�� και στο 15-44 αντίστοιχα.