Για μια ακόμα Κυρι��κή βρέθηκε η «Καθημερινή» στην πρώτη θέση των κυκλοφοριών. Ακολούθησαν οι εφημερίδες «Θέμα» και «Βήμα».

Αναλυτικά, οι κυκλοφορίες:

«Καθημερινή»: 154.000

«Θέμα»: 133.000

«Βήμα»: 123.000

«Έθνος»: 100.000

«Real news»: 92.000

«Ελευθεροτυπία»: 90.000

«Ελεύθερος Τύπος»: 43.000

«Veto»: 20.000