Πρώτη στα νεανικά κοινά ήταν και την Τετάρτη η Πρωινή Μελέτη, συγκεντρώνοντας ποσοστό 19,6%. Η Κοινωνία ώρα Mega έκανε 18,5% και ο Γ. Παπαδάκης 11,5%.

Στο σύνολο πρώτος ήταν ο Γ. Παπαδάκης με 19,8%. Η Κοινωνία ώρα Mega έκανε 19,5% και η Πρωινή Μελέτη 11,3%.