Πρώτο ήρθε το δελτίο ειδήσεων του Star στα νεανικά κοινά και πρώτο το δελτίο ειδήσεων του Mega στο σύνολο.

Νεανικά Κοινά

Star: 17,1%

Mega: 16,7%

Alter: 15%

Alpha: 14%

Ant1: 8,5%

Net: 2,1%

Σύνολο

Mega: 23%

Alter: 20,7%

Alpha: 12,5%

Ant1: 10,6%

Star: 9%

Net: 3,5%