Τα ποσοστά για τα κεντρικά δελτία ειδήσεων στα νεανικά κοινά διαμορφώθηκαν ως εξής:

MEGA:17,6%

STAR : 16%

ALTER: 15%

ANT1: 11,8%

ALPHA: 11,2%

Στο σύνολο το MEGAείχε ποσοστό 25,4%, ο ALTER22,1%, ο ANT1 12,4%, ο ALPHA 10,3% και το STAR 8,7%.