Το Πολύ Μπλα Μπλα βρέθηκε στην πρώτη θέση της μεσημεριανής ζώνης την Πέμπτη (18/11).

Η τηλεθέαση στα μεσημεριανά για την Πέμπτη ήταν:

Πολύ Μπλα Μπλα: 12.4%

Κους κους το μεσημέρι: 12.2%

Super Star: 10.6%

Στα νεανικά κοινά η τηλεθέαση ήταν:

Κους κους το μεσημέρι: 14%

Super Star: 10.6%

Πολύ Μπλα Μπλα: 9.8%