Την προκήρυξη για κάλυψη 26 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση ορισμένου χρόνου εργασίας αναμένεται να δημ��σιοποιήσει σήμερα η ΕΡΤ.

Η προκήρυξη αφορά στην κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών. Η αναλυτική περιγραφή των θέσεων θα ανακοινωθεί στην προκήρυξη, η οποία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο μαζί με τα απαιτούμενα για την συμμετοχή στην διαδικασίας επιλογής.