Το «Κους κους το μεσημέρι» σημείωσε 15,9% στα νεανικά κοινά και 12,2% στο σύνολο. Το «Πολύ μπλα μπλα» έκανε 10,6 στα νεανικά κοινά και 12,2% στο σύνολο. Το «Super Star» στον πίνακα της AGB σημείωσε 10,4% στο σύνολο και 9,3% στα νεανικά κοινά.