Οι «οικογενειακές ιστορίες», η καθημερινή σειρά του ALPHA, διατηρούν σταθερά ποσοστά. Χθες στον πίνακα τηλεθέασης σημείωσαν 19,1% στις ηλικίες 15-44 και 17,7% στο σύνολο.