«Βροχή» έπεσαν οι αιτήσεις στις ΕΡΤ για τις θέσεις συμβασιούχων που ενέκρινε πριν από περίπου ένα μήνα το κρατικό κανάλι.

Σύμφωνα με τα δ��μοσιεύματα οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 3.500, με τους δημοσιογράφους να ξεπερνούν τους 2.000.

Την επιτροπή για την επιλογή των συμβασιούχων αποτελούν οι κ.κ. Γιώργος Κογιάννης, Σωτήρης Μαργιωρής, Βασιλική Οικονόμου, Μιχάλης Δημητρακάκος, Αλέξανδρος Αρπλιάς και Ξενοφών Ζηκίδης.

Στη δεύτερη φάση την επιτροπή αποτελούν οι πέντε γενικοί διευθυντές της ΕΡΤ, ένα μέλος του Δ.Σ. και ο πρόεδρος της ΠΡΟΣΠΕΡΤ.