20,4% έκανε στα νεανικά κοινά η «Πρωινή Μελέτη» κόβοντας το νήμα της πρωτιάς. Ακολούθησαν:

«Καλημέρα»: 14,4%

«Πάνω στην ώρα»: 12,9%

«Πρώτη γραμμή»: 11,7%

«Καλημέρα Ελλάδα»: 10,6%

«Κοινωνία ώρα Mega»: 9,1%

«Πρωινή ενημέρωση»: 7,2%

Στο σύνολο κοινού τα ποσοστά διαμορφώθηκαν ως εξής:

«Καλημέρα»:21,1%

«Καλημέρα Ελλάδα»: 18%

«Κοινωνία ώρα Mega»: 16,1%

«Πρωινή Μελέτη»: 10,3%

«Πρωινή ενημέρωση»: 9,3%

«Πρώτη γραμμή»: 7,1%

«Πάνω στην ώρα»: 6,9%