Πρώτη ήταν η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» στα νεανικά κοινά και πρώτη η εκπομπή «Κ��λημέρα Ελλάδα» στο σύνολο στα ποσοστά τηλεθέασης.

Νεανικά Κοινά

Κοινωνία Ώρα Mega: 21,5%

Πρωινή Μελέτη: 16,4%

Πάνω στην Ώρα: 15,6%

Καλημέρα: 12,6%

Καλημέρα Ελλάδα:12,4%

Πρώτη Γραμμή: 7,7%

Πρωινή Ενημέρωση 6%

Σύνολο

Καλημέρα Ελλάδα: 22,3%

Κοινωνία Ώρα Mega: 20,6%

Καλημέρα: 17,8%

Πρωινή Μελέτη: 10,2%

Πρωινή Ενημέρωση: 8,5%

Πρώτη Γραμμή: 6,3%

Πάνω στην Ώρα: 6,2%