Πρώτο σε σύνολο και νεανικά κοινά ήταν την Τετάρτη το Πολύ Μπλα Μπλα, συγκεντρώνοντας 13 και 11,1% αντίστοιχα. Το Super Star έκανε 10,4 στο σύνολο και 10,9 σ��α νεανικά, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά του Κους Κους ήταν 8,3 και 10,7%.