Πρώτη ήταν η εκπομπή «Πρωινή Μελέτη» στα νεανικά κοινά και πρώτη η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στο σύνολο τηλεθέασης.

Νεανικά Κοινά

Πρωινή Μελέτη: 20,4%

Καλημέρα Ελλάδα: 18,9%

Κοινωνία Ώρα Mega: 16,1%

Πάνω στην Ώρα: 12%

Πρώτη Γραμμή: 10,3%

Καλημέρα: 8,8%

Πρωινή ��νημέρωση: 6,4%

Σύνολο

Καλημέρα Ελλάδα: 23,3%

Κοινωνία Ώρα Mega: 19,5%

Καλημέρα: 17,1%

Πρωινή Μελέτη: 12,6%

Πρωινή Ενημέρωση: 9,9%

Πάνω στην Ώρα: 6,3%

Πρώτη Γραμμή: 6,3%