Πρώτο στο σύνολο ήταν την Δευτέρα το Super Star με τηλεθέαση 12,7, ενώ ακολούθησαν το Κους Κους με 11,7 και το Πολύ Μπλα Μπλα με 8%.

Στα νεανικά κοινά π��ώτο ήταν το Κους Κους με 16,5%, ενώ ακολούθησαν το Super Star με 15,2 και το Πολύ Μπλα Μπλα με 6.