Μπροστά στο σύνολο και τα νεανικά κοινά ήταν την Πέμπτη το Κους Κους , το οποίο συγκέντρωσε ποσοστό τηλεθέασης 11,7 και 14% αντίστοιχα.

Το Super Star ��ίχε τηλεθέαση 10% στο Σύνολο και 11,8 στα νεανικά κοινά, ενώ το Πολύ Μπλα Μπλα έκανε 8,8 και 10,2 % αντίστοιχα.