Το ποσοστό που σημείωσε το "Κους Κους το μεσημέρι", στα νεανικά κοινά ήταν 14,3%. Το ποσοστό του Super Star ήταν 10% και του Πολύ μπλα μπλα 8,3%.

Στο σύνολο του κοινού τα ποσοστά για τις μεσημεριανές εκπομπές ήταν: "Πολύ μπλα μπλα" 11,4%, "Super Star" 10,5% και "Κους Κους το μεσημέρι" 9,9%.