Τα ποσοστά των δελτίων ειδήσεων στον πίνακα της AGBγια τα νεανικά κοινά ήταν για το MEGA 19,6%,τον ANT1 14,7% για τον ALPHA και το ALTER 12,4%, για το STAR 12,2%

Στο σύνολο τα ποσοστά διαμορφώθηκαν ως εξής: MEGA 26,5%, ALTER16,4%, ANT1 12,8%, ALPHA 9,5%, STAR 7,8%.