Σταθερά μπροστά ήταν και αυτή την Κυριακή το MegaΣαββατοκύριακο, με τους Ι. Χασαπόπουλο και τον Μ. Αναγνωστάκη, τ�� οποίο έκανε 29,4% τηλεθέαση στο σύνολο και 16,7% στα νεανικά κοινά. Το Σαββατοκύριακο της ΝΕΤ είχε αντίστοιχα 19,3% στο σύνολο και 9,2 στα νεαντικά κοινά.