Πρώτο στο σύνολο και τα νεανικά κοινά ήταν την Πέμπτη το SuperStar, συγκεντρώνοντας ποσοστό τηλεθέασης 13 και 12,4% αντίστοιχα.

Το Κους Κους έκανε 9,9% στο σύνολο και 11,7% στα νεανικά, ενώ το Πολύ Μπλα Μπλα 12,3% και 10,3% αντίστοιχα.