Πρώτο στο σύνολο και τα νεανικά κοινά ήταν τη Δευτέρα το «Κους Κους» με ποσοστά 14,2% και 19,1% αντίστοιχα. Το «Πολύ Μπλα Μπλα» είχε 13,7% στο σύνολο και 10,2% στα νεανικά και το Super Star, 11,7% και 9,5% αντίστοιχα.