Ποσοστό τηλεθέασης έως 18,8% στο σύνολο έκανε το Κους Κους, έως 15, 8 το Πολύ Μπλα Μπλά και έως 12,3% το Super Star.

Στα νεανικά κοινά το Κους Κους πήγε μέχρι 28,9%, το Super Star έως 19,3% και το Πολύ Μπλα Μπλα έως 15,3%.