Μονοψήφια σημείωσε το reality μαγειρικής του Ant1, που «έπαιζε» απέναντι από το «Big Brother», το οποίο παραδόξως πήγε αρκετά καλά. Βέβαια και τα δύο reality έκανε «σκόνη» η «Ζωή της Άλλης».

Νεανικά Κοινά

Η Ζωή της Άλλης: 32,8%

Big Brother: 19,2%

Top Chef: 12,3%

Σύνολο

Η Ζωή της Άλλης: 42,7%

Big Brother: 16,1%

Top Chef: 8,8%