Πρώτη ήταν η εκπομπή «Κους Κους το μεσημέρι» σε σύνολο και νεανικά κοινά στα ποσοστά τηλεθέασης.

Νεανικά Κοινά

Κους Κους το μεσημέρι: 15,8%

Super Star: 12,2%

Πολύ Μπλα Μπλα: 9,4%

Σύνολο

Κους Κους το μεσημέρι: 13,7%

Super Star: 10,1%

Πολύ Μπλα Μπλα: 9,9%