Ισόπαλες με 12,2% στο σύνολο ήταν την Τετάρτη οι εκπομπές Κους Κους και Πολύ Μπλα Μπλα. Το Super Star έκανε αντίστοιχα 9%.

Στα νεανικά κοινά πρώτο ήταν το Κους Κους με 16,2% και ακολού��ησαν το Super Star με 10,4 και το Πολύ Μπλα Μπλα με 8,4%.