Πρώτη ήτ��ν η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στο σύνολο τηλεθέασης την Τρίτη και πρώτη η «Πρωινή Μελέτη» στα νεανικά κοινά.

Σύνολο

Καλημέρα Ελλάδα:22,5%

Καλημέρα: 18,1%

Κοινωνία Ώρα Mega: 17,7%

Πρωινή Ενημέρωση: 10,5%

Πρωινή Μελέτη: 10,3%

Πάνω στην Ώρα: 7,6%

Πρώτη Γραμμή: 6,8%

Νεανικά Κοινά

Πρωινή Μελέτη: 20,1%

Πάνω στην Ώρα: 15,2%

Κοινωνία Ώρα Mega: 15%

Καλημέρα: 12%

Καλημέρα Ελλάδα: 11,1%

Πρώτη Γραμμή: 7,5%

Πρωινή Ενημέρωση: 6,1%