Πρώτη τερμάτισε η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στο σύνολο, στα ποσοστά τηλεθέασης των ενημερωτικών πρωινών εκπομπών την Δευτ��ρα. Πρώτη ήρθε στα νεανικά κοινά η εκπομπή «Πρωινή Μελέτη».

Σύνολο

Καλημέρα Ελλάδα: 23,5%

Κοινωνία Ώρα Μega: 19,1%

Καλημέρα: 16,3%

Πρωινή Μελέτη: 10,6%

Πρωινή Ενημέρωση: 10,2%

Πάνω στην Ώρα: 7,5%

Πρώτη Γραμμή: 7,1%

Νεανικά Κοινά

Πρωινή Μελέτη: 16,4%

Πάνω στην Ώρα: 15,3%

Καλημέρα Ελλάδα: 14,2%

Κοινωνία Ώρα Mega: 14%

Καλημέρα: 13,2%

Πρώτη Γραμμή: 9,3%

Πρωινή Ενημέρωση: 6,5%