Πρώτο στο σύνολο ήταν την Πέμπτη το Πολύ Μπλα Μπλα με ποσοστό τηλεθέασης 10,9%. Ακολούθησαν το Κους Κους με 10% και το Super Star με 9,3%.

Στα νεανικά κοινά τα ποσοστά τηλεθέασης ήταν: 11,8% για το Κους Κους, 10% για το Super Star και 10% για το Πολύ Μπλα Μπλα.