Στην τρίτη θέση και στα νεανικά κοινά έπεσε η Ελένη Μενεγάκη την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τ�� νούμερα της AGB

Σύνολο

Πρωινό mou: 25,5%

10 με 1 μαζί: 17,6%

Καφές με την Ελένη: 11,8%

Νεανικά Κοινά

Πρωινό mou: 32,2%

10 με 1 μαζί: 14,3%

Καφές με την Ελένη: 13,9%